HÀNG RÀO CẢNH QUAN

HÀNG RÀO CẢNH QUAN

Hàng rào HR2, Hàng rào HR4

HÀNG RÀO HR2:

Chất liệu: Nhựa PP

Kích thước:

- Dày: 11 mm

- Cao: 30 mm

- Ngang: 250 mm

Màu: trắng, đen


HÀNG RÀO HR4:

Chất liệu: Nhựa PP

Kích thước:

- Dày: 10 mm

- Cao: 330 mm

- Ngang: 600 mm

Màu: trắng - đen