PHÂN BÒ TRIBAT ĐÃ QUA XỬ LÝ

PHÂN BÒ TRIBAT ĐÃ QUA XỬ LÝ

100% Phân bò tự nhiên đã xay sàng mịn, được ủ loại bỏ cỏ dại, kén nhộng của côn trùng và tuyến trùng gây bệnh. Sản phẩm dạng mùn dinh dưỡng ở dạng cây trồng dễ hấp thu.

100% Phân bò tự nhiên đã xay sàng mịn, được ủ loại bỏ cỏ dại, kén nhộng của côn trùng và tuyến trùng gây bệnh. Sản phẩm dạng mùn dinh dưỡng ở dạng cây trồng dễ hấp thu.

THÀNH PHẦN TỐI THIỂU:  Chất hữu cơ 17%, N tổng số 0.5%; P tổng số 0.4%; K tổng số  0.5%; Độ ẩm tối đa 30%

CÔNG DỤNG

- Cải tạo đất, bồi bổ chất hữu cơ, làm đất tơi xốp

- Phân bò Tribat dạng hạt mịn giúp cây hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn