Các loại bùn tiếp nhận

 

Nhà máy Xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh có khả năng xử lý các loại bùn thải không nguy hại như:
  • Bùn nạo vét kênh rạch
  • Bùn nạo vét cống thoát nước
  • Bùn từ các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thành phố
  • Bùn từ các hệ thống/trạm xử lý nước thải tập trung của KCN, KCX
  • Bùn từ các hệ thống xử lý nước thải (cục bộ) của các cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp
  • Bùn từ các nhà máy xử lý nước cấp
  • Bùn hầm cầu
  • Bùn đất từ các công trình xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại…