Implementing the policy of socialization in the treatment of waste sludge from wastewater treatment plants, water supply plants and waste sludge (non-hazardous) from maintenance and dredging of sewers and canals in the city area ... Sai Gon Xanh company is directed by the city to be the first (and only selected to present) unit to implement the project of building the Green Saigon Sludge Treatment Plant in the Complex. Solid waste treatment and Da Phuoc cemetery, belonging to Hamlet 1, Da Phuoc commune, Binh Chanh district.


Vị trí Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh


Phối cảnh cổng Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh

 

Về tổng quan, dự án xây dựng Nhà máy Xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh có diện tích 47,6 ha, với vốn đầu tư 195 tỷ đồng. Khi chính thức xây dựng hoàn chỉnh (dự tính cuối năm 2019) nhà máy có thể xử lý 5.200 m3 bùn mỗi ngày (tương đương với 70-80% lượng bùn thải của thành phố theo thời điểm lập dự án - 2014).

Với diện tích 47,6ha, nhà máy được quy hoạch gồm các khu vực như:


 

Đặc biệt, Nhà máy có vị trí thuận lợi là nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố (cách xa khu dân cư) và ngoài đường bộ còn có thể tiếp cận theo hướng đường thủy bằng các loại tàu bè hoặc sà lan tải trọng từ 500-1.000 tấn.