Giới thiệu / Công nghệ xử lý

 

Bùn thải hữu cơ không nguy hại sau khi được tách nước, cát, đá, xà bần… được Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh xử lý bằng phương pháp hóa vi sinh (ủ compost). Kết hợp với hoạt chất tự nhiên khử mùi R/T do chính công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh sáng tạo và sản xuất, phương pháp ủ compost là một giải pháp triệt để, hiệu quả nhất để xử lý mùi hôi phát sinh trong bùn bằng hóa chất kết hợp vi sinh vật phân hủy H¬2S, NH3 và Mercaptan…
 
Với kinh nghiệm và công nghệ của công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, phương pháp ủ compost không những khử được mùi hôi của bùn mà còn đem lại lợi ích tái sử dụng bùn sau xử lý làm đất trồng cây hoặc phân bón và không cần đến diện tích chôn lấp, máy móc đặc biệt cũng như không cần đến năng lượng lớn như giải pháp đốt bùn.
 
Tùy từng loại bùn khác nhau sẽ có những quy trình xử lý khác nhau, tuy nhiên tổng hợp trên cơ sở là bùn thải hữu cơ sẽ có sơ đồ quy trình xử lý bùn tổng hợp như sau:
 
Bùn thải hữu cơ không nguy hại sau khi được tách nước, cát, đá, xà bần… được Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh xử lý bằng phương pháp hóa vi sinh (ủ compost). Kết hợp với hoạt chất tự nhiên khử mùi R/T do chính công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh sáng tạo và sản xuất, phương pháp ủ compost là một giải pháp triệt để, hiệu quả nhất để xử lý mùi hôi phát sinh trong bùn bằng hóa chất kết hợp vi sinh vật phân hủy H¬2S, NH3 và Mercaptan…
 
Với kinh nghiệm và công nghệ của công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, phương pháp ủ compost không những khử được mùi hôi của bùn mà còn đem lại lợi ích tái sử dụng bùn sau xử lý làm đất trồng cây hoặc phân bón và không cần đến diện tích chôn lấp, máy móc đặc biệt cũng như không cần đến năng lượng lớn như giải pháp đốt bùn.
 
Tùy từng loại bùn khác nhau sẽ có những quy trình xử lý khác nhau, tuy nhiên tổng hợp trên cơ sở là bùn thải hữu cơ sẽ có sơ đồ quy trình xử lý bùn tổng hợp như sau: