Giới thiệu / Giới thiệu

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc xử lý bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước cũng như bùn thải (không nguy hại) từ công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống rãnh, kênh rạch trên địa bàn thành phố… công ty Sài Gòn Xanh được thành phố chỉ đạo làm đơn vị đầu tiên (và duy nhất được chọn đến hiện tại) thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, thuộc Ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Vị trí Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh

Phối cảnh cổng Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh

 

Về tổng quan, dự án xây dựng Nhà máy Xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh có diện tích 47,6 ha, với vốn đầu tư 195 tỷ đồng. Khi chính thức xây dựng hoàn chỉnh (dự tính cuối năm 2019) nhà máy có thể xử lý 5.200 m3 bùn mỗi ngày (tương đương với 70-80% lượng bùn thải của thành phố theo thời điểm lập dự án - 2014).

Với diện tích 47,6ha, nhà máy được quy hoạch gồm các khu vực như:

 

Đặc biệt, Nhà máy có vị trí thuận lợi là nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của thành phố (cách xa khu dân cư) và ngoài đường bộ còn có thể tiếp cận theo hướng đường thủy bằng các loại tàu bè hoặc sà lan tải trọng từ 500-1.000 tấn.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan 1/500 Nhà máy Xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh
(Quyết định phê duyệt số 4768/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND TP.HCM)